3/11/09

Art Lovers/Institut de batxillerat artístic Celestí Bellera


El dimarts 3 de novembre l'Oriol Fontdevila, comissari de la propera exposició a l'Espai d'Arts, acompanyat de l'artista Aníbal Parada i de Glòria Giménez, tècnica d'arts visuals,entren en una de les aules del CTUG. L'Anna Estany, professora de batxillerat artístic ha estat prèviament avisada de la interrupció. La intenció de l'Aníbal es que els alumnes s'engresquin a realitzar un treball paral·lel al que ell realitzarà a l'Espai d'Arts.

S'explica als alumnes un dels projectes que engloba la propera exposició a l'Espai d'Arts, anomenada Art Lovers. Algunes controvèrsies a l'entorn de la topografia de l'art. L'exposició vol ser un apropament a tots aquells interessats en l'art que queden al marge de les exposicions,o que només formen part del públic que les visita.

El projecte de l'Aníbal Parada contempla poder "treure" una de les parets de la Sala Miró de la Facultat de Belles Arts. Aquesta sala s'utilitza habitualment per evaluar els treballs dels alumnes, determinant d'alguna manera el tipus de treball que allà s'hi presenta.
El projector mostra les entrevistes que l'Aníbal ha estat realitzant a estudiants de Belles Arts en relació a com veuen ells el seu projecte de "treure" la paret.

Es pregunta als alumnes sobre possibles accions que els podrien fer pensar en com es pot intervenir artísticament a través de l'espai públic.

Quin desafiament comporten aquests projectes de les normes que construeixen la vida quotidiana?
Ens podem plantejar realment la possibilitat de generar transformacions a nivell social per mitjà de la pràctica artística?