21/9/12

AJUTS A LA PRODUCCIÓ I RECERCA TELENOIKA 2012L'Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.


1. Terminis de les beques

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d'octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

2. Dotació de les beques

Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mín d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.
3. Candidats

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l'estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d'acord amb aquestes bases.
4. Documentació

Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:

a) Dades personals i currículum del sol·licitant.

b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.

c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d'obra recent, bibliografia, etc.

d) S'haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.


5. Presentació pública

Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aprox. novembre de 2013).
6. El jurat

El jurat estarà integrat per les persones següents: -Nuria Vergès [aka nú nú, cantant i politòloga], Albert Callejo [aka Dima, investigador i creatiu audiovisual], Ignasi Àlvarez [aka Korgogro, músic i tecnòleg] i Marc Pitarch [aka Koulomek, músic i psicòleg]


7. Drets de l'obra

Tots els drets de l'obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l'associació. Es valorarà positivament l'ús de llicències lliures, que permetin la lliure difusió de l'obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar

Telenoika com a coproductora de l'obra.

Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració delDep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.+INFO:: info@telenoika.net // http://telenoika.net/ajuts2012

Descarrega't les bases de la convocatòria :

http://telenoika.net/images/stories/2012/ajuts2012/ajuts2012telenoika.pdf

No hay comentarios: