19/3/11

INTRODUCCIÓ A UNA REFLEXIÓ I DEBAT SOBRE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Hola novament a tots i totes. Encetem aquí la segona càpsula del curs "JO NO EN TINC NI IDEA D'ART CONTEMPORANI", tot i que tots en tenim moltes més idees del que a priori sembla.

En aquesta ocasió, en ocuparem de les relacions entre educació i art: un tema fonamental per a entendre la situació dels imaginaris artístics en la societat contemporània.

Les qüestions que hauriem de debatre entre tots són relativament simples de formular, però més complexes de respondre:

-quina responsabilitat té l'educació en les transformacions del paper de les arts com a motor social, real i simbòlic?
-quines eines es poden explorar per tal de superar una educació formalista de les arts, basada sovint en la difusió d'una imatge de l'art massa vinculada al secret, l'habilitat, el genialisme i l'especialització?
-com reflexionar sobre les arts més enllà dels entorns "codificats" de percepció ceativa: museus, galeries, etc.?
-quines experiències ens poden servir com a vies d'exploració?
-com enfrontar els profunds canvis dels programes educatius, gairebé en exclussiva orientats a la productivitat o al paternalisme?
-com plantejar una certa especificitat de la creació davant la presència massiva d'imatges?

Per començar, crec que fora bó presentar-vos alguns documents que han explorat aquests temes. En són uns quants, però m'estimo més passar-me de llarg que quedar-me curt. No us abrumeu per la quantitat de textos. Consulteu aquells que trobeu més interessants. Molts d'aquests documents surten de conferències i cursos sobre la qüestió (coordinats per F. Hernández, de la UB, o procedents de seminaris a institucions com ara la Fundació "la Caixa"). Les perspectives que apunten són diverses, fins i tot dispars: en tot cas, és un ventall de diferents aproximacions.

No hay comentarios: